Начало » Кариери » Окончателни резултати от конкурси » Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "младши експерт" в отдел "Инвестиционно проектиране", в дирекция ИПОП

Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "младши експерт" в отдел "Инвестиционно проектиране", в дирекция ИПОП

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

ФОРМУЛЯР

за окончателните резултати на кандидатите за длъжността "младши експерт" - 1 щ. бр., в отдел "Инвестиционно проектиране", в дирекция ИПОП

 

Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от оценяване по чл. 33, т. 1 от НПКПМДС -   тест / точки/ Коефициент Резултат от оценяване -   интервю / точки/ Коефициент окончателен резултат
1 Юлияна Стефанова Кърчева 19 3 30.67 4 179.68

 

02.03.2021 г.