Начало » Кариери » Окончателни резултати от конкурси » Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „младши експерт“ в отдел „Оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост“, дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „младши експерт“ в отдел „Оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост“, дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

 

API-LOGO_NEW-mini.png

Агенция "Пътна инфраструктура"

Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „младши експерт“ в отдел „Оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост“, дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“ в Агенция "Пътна инфраструктура"

Име и фамилия на кандидата Резултат от оценяване по чл. 33 от НПКПМДСл -   тест / точки/ Коефициент Резултат от оценяване -   интервю / точки/ Коефициент окончателен резултат
1. Неделя Грандебул  18 3 32 4 182
2. Весела Савова  16 3 32 4 176

 

2.07.2021 г.