Начало » Кариери » Окончателни резултати от конкурси » Окончателни резултати на кандидатите за длъжността главен експерт - 1 щ. бр. в сектор "Верификация на нарушенията", отдел "Контрол и правоприлагане" в Национално тол управление

Окончателни резултати на кандидатите за длъжността главен експерт - 1 щ. бр. в сектор "Верификация на нарушенията", отдел "Контрол и правоприлагане" в Национално тол управление

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - 1 Щ. БР. В СЕКТОР "ВЕРИФИКАЦИЯ НА НАРУШЕНИЯТА", ОТДЕЛ "КОНТРОЛ И ПРАВОПРИЛАГАНЕ" В НАЦИОНАЛНО ТОЛ УПРАВЛЕНИЕ КЪМ АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от  тест / точки/ Коефициент Резултат от  интервю / точки/ Коефициент окончателен резултат
Виолина Благоева Валеова 29 3 28.8 4 202.2
Костадин Василев Атанасов 29 3 28.6 4 201.4
Александър Валериев Пецанов 25 3 26.2 4 179.8
Николина Иванова Христова 23 не издържала теста
Ивелина Георгиева Василева 18 не издържала теста
Галина Добрева Аврамова 15 не издържала теста

 

Конкурсната комисия класира за длъжността „Главен експерт” – 1 щ. бр. в сектор „Верификация на нарушенията“ в отдел „Контрол и правоприлагане“ в Национално ТОЛ управление при Агенция „Пътна инфраструктура” участвалите кандидати, както следва:

 

Класирана на първо място - Виолина Благоева Валеова
Класиран на второ място - Костадин Василев Атанасов
Класиран на трето място - Александър Валериев Пецанов

 

 

11.09.2019 г.