Начало » Кариери » Окончателни резултати от конкурси » Окончателни резултати на кандидатите за длъжността старши експерт - 1 щ. бр. в сектор "Верификация на нарушенията", отдел "Контрол и правоприлагане" в Национално тол управление

Окончателни резултати на кандидатите за длъжността старши експерт - 1 щ. бр. в сектор "Верификация на нарушенията", отдел "Контрол и правоприлагане" в Национално тол управление

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ СТАРШИ ЕКСПЕРТ - 1 Щ. БР. В СЕКТОР "ВЕРИФИКАЦИЯ НА НАРУШЕНИЯТА", ОТДЕЛ "КОНТРОЛ И ПРАВОПРИЛАГАНЕ" В НАЦИОНАЛНО ТОЛ УПРАВЛЕНИЕ КЪМ АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от  тест / точки/ Коефициент Резултат от  интервю / точки/ Коефициент окончателен резултат
Александър Валериев Пецанов 21 3 28.6 4 177.4
Елизабет Темелкова Червенкова 24 3 26.2 4 176.8
Николина Иванова Христова 22 3 25.2 4 166.8
Ивелина Георгиева Василева  15 не издържала теста

 

Конкурсната комисия класира за длъжността „Старши експерт” – 1 щ. бр. в сектор „Верификация на нарушенията“ в отдел „Контрол и правоприлагане“ в Национално ТОЛ управление при Агенция „Пътна инфраструктура” участвалите кандидати, както следва:

 

Класирана на първо място - Александър Валериев Пецанов
Класирана на второ място - Елизабет Темелкова Червенкова

Класирана на трето място - Николина Иванова Христова

11.09.2019 г.