Начало » Кариери » Окончателни резултати от конкурси » Окончателни резултати на кандидатите в конкурса за длъжността „началник отдел“ на отдел „Тръжни документи, технически норми и правила, дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

Окончателни резултати на кандидатите в конкурса за длъжността „началник отдел“ на отдел „Тръжни документи, технически норми и правила, дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

 

API-LOGO_NEW-mini.png

Агенция "Пътна инфраструктура"

Окончателни  резултати

на кандидатите в конкурса за длъжността „началник отдел“  на отдел „Тръжни документи, технически норми и правила в дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“


Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от оценяване по чл. 33 от НПКПМДСл -   тест / точки/ Коефициент Резултат от оценяване -   интервю / точки/ Коефициент окончателен резултат
1 Ваня Димова Начева 26 3 32.67 4 208.68


15.03.2021 г.