Начало » Кариери » Окончателни резултати от конкурси » Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „главен експерт“ – отдел „Тръжни документи, технически норми и правила (ТДТНП), дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни норми“

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „главен експерт“ – отдел „Тръжни документи, технически норми и правила (ТДТНП), дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни норми“

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

ФОРМУЛЯР

за окончателните резултати на кандидатите за длъжност „главен експерт“ – отдел „Тръжни документи, технически норми и правила (ТДТНП), дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни норми“ (ИПОП) при Агенция „Пътна инфраструктура“

 

Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от оценяване по чл. 33 от НПКПМДСл -   тест / точки/ Коефициент Резултат от оценяване -   интервю / точки/ Коефициент окончателен резултат
1 Даниел Кидиков 35 3 33 4 237
2 Валентина Борисова 35 3 30 4 225
3 Ангел Калинов 33 3 28 4 211

19.07.2021 г.