Начало » Кариери » Окончателни резултати от конкурси » Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „Главен експерт“ в отдел „Тежки и извънгабаритни товари” в дирекция "Пътни такси и разрешителни“

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „Главен експерт“ в отдел „Тежки и извънгабаритни товари” в дирекция "Пътни такси и разрешителни“

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

ФОРМУЛЯР

за окончателните резултати на кандидатите за длъжност „Главен експерт“ в отдел „Тежки и извънгабаритни товари” в дирекция "Пътни такси и разрешителни“


Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от оценяване по чл. 24, т. 1 от НПКДС -   тест / точки/ Коефициент Резултат от оценяване -   интервю / точки/ Коефициент окончателен резултат
1 Рената Тодорова Чирийска 28 3 28 4 196
  Мадлена Емилова Борисова не се явила        
  Ваньо Рангелов Гетов не се явил        
  Елизабета Олегова Йорданова не се явила        

Класиране на кандидатите за длъжността "главен експерт" - 1 щ.бр. в отдел ТИТ в дирекция ПТР

1. Ренета Тодорова Чирийска

Резервна листа:

Няма


29.08.2019


Fatal error: Uncaught exception 'ADODB_Exception' with message 'mysql error: [2006: MySQL server has gone away] in EXECUTE("SHOW TABLES") ' in E:\Website\www\concrete\libraries\3rdparty\adodb\adodb-exceptions.inc.php:78 Stack trace: #0 E:\Website\www\concrete\libraries\3rdparty\adodb\adodb.inc.php(1037): adodb_throw('mysql', 'EXECUTE', 2006, 'MySQL server ha...', 'SHOW TABLES', false, Object(ADODB_mysql)) #1 E:\Website\www\concrete\libraries\3rdparty\adodb\adodb.inc.php(1012): ADOConnection->_Execute('SHOW TABLES', false) #2 E:\Website\www\concrete\libraries\3rdparty\adodb\adodb.inc.php(2273): ADOConnection->Execute('SHOW TABLES') #3 E:\Website\www\concrete\libraries\3rdparty\adodb\drivers\adodb-mysql.inc.php(72): ADOConnection->MetaTables(false, false) #4 E:\Website\www\concrete\startup\exceptions.php(7): ADODB_mysql->MetaTables() #5 [internal function]: Concrete5_Exception_Handler(Object(ADODB_Exception)) #6 {main} thrown in E:\Website\www\concrete\libraries\3rdparty\adodb\adodb-exceptions.inc.php on line 78

Сървърът не може да обработи Вашата заявка поради грешка.
На системния администратор е изпратено съобщение с детайлно описание на грешката.

java.lang.RuntimeException: PHP Fatal error: Uncaught exception 'ADODB_Exception' with message 'mysql error: [2006: MySQL server has gone away] in EXECUTE("SHOW TABLES") ' in E:\Website\www\concrete\libraries\3rdparty\adodb\adodb-exceptions.inc.php:78 Stack trace: #0 E:\Website\www\concrete\libraries\3rdparty\adodb\adodb.inc.php(1037): adodb_throw('mysql', 'EXECUTE', 2006, 'MySQL server ha...', 'SHOW TABLES', false, Object(ADODB_mysql)) #1 E:\Website\www\concrete\libraries\3rdparty\adodb\adodb.inc.php(1012): ADOConnection->_Execute('SHOW TABLES', false) #2 E:\Website\www\concrete\libraries\3rdparty\adodb\adodb.inc.php(2273): ADOConnection->Execute('SHOW TABLES') #3 E:\Website\www\concrete\libraries\3rdparty\adodb\drivers\adodb-mysql.inc.php(72): ADOConnection->MetaTables(false, false) #4 E:\Website\www\concrete\startup\exceptions.php(7): ADODB_mysql->MetaTables() #5 [internal function]: Concrete5_Exception_Handler(Object(ADODB_Exception)) #6 {main} thrown in E:\Website\www\concrete\libraries\3rdparty\adodb\adodb-exceptions.inc.php on line 78 at php.java.servlet.fastcgi.FastCGIServlet.parseBody(FastCGIServlet.java:409) at php.java.servlet.fastcgi.FastCGIServlet.execute(FastCGIServlet.java:433) at php.java.servlet.fastcgi.FastCGIServlet.handle(FastCGIServlet.java:481) at php.java.servlet.fastcgi.FastCGIServlet.doGet(FastCGIServlet.java:521) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:120) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:97) at com.caucho.server.dispatch.ServletFilterChain.doFilter(ServletFilterChain.java:109) at php.java.servlet.PhpCGIFilter.doFilter(PhpCGIFilter.java:95) at com.caucho.server.dispatch.FilterFilterChain.doFilter(FilterFilterChain.java:89) at com.caucho.server.rewrite.MatchFilterChain.doFilter(MatchFilterChain.java:106) at com.caucho.server.webapp.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:156) at com.caucho.server.webapp.AccessLogFilterChain.doFilter(AccessLogFilterChain.java:95) at com.caucho.server.dispatch.ServletInvocation.service(ServletInvocation.java:289) at com.caucho.server.http.HttpRequest.handleRequest(HttpRequest.java:838) at com.caucho.network.listen.TcpSocketLink.dispatchRequest(TcpSocketLink.java:1345) at com.caucho.network.listen.TcpSocketLink.handleRequest(TcpSocketLink.java:1301) at com.caucho.network.listen.TcpSocketLink.handleRequestsImpl(TcpSocketLink.java:1285) at com.caucho.network.listen.TcpSocketLink.handleRequests(TcpSocketLink.java:1193) at com.caucho.network.listen.TcpSocketLink.handleAcceptTaskImpl(TcpSocketLink.java:992) at com.caucho.network.listen.ConnectionTask.runThread(ConnectionTask.java:117) at com.caucho.network.listen.ConnectionTask.run(ConnectionTask.java:93) at com.caucho.network.listen.SocketLinkThreadLauncher.handleTasks(SocketLinkThreadLauncher.java:169) at com.caucho.network.listen.TcpSocketAcceptThread.run(TcpSocketAcceptThread.java:61) at com.caucho.env.thread2.ResinThread2.runTasks(ResinThread2.java:173) at com.caucho.env.thread2.ResinThread2.run(ResinThread2.java:118)