Начало » Кариери » Окончателни резултати от конкурси » Окончателни резултати на кандидатите за длъжност финансов контрольор - 1 щ. бр. в ОПУ – Благоевград

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност финансов контрольор - 1 щ. бр. в ОПУ – Благоевград

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР - 1 Щ. БР.
В ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ, ГР. БЛАГОЕВГРАД


Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от  тест / точки/

Коефициент

Резултат от  интервю / точки/

Коефициент

Окончателен резултат

Страхил Сашков Страхилов

29

3

28.33

4

200.32

Мария Славчова Джалева

20

неиздържала теста

Радослав Борисов Костов

18

неиздържал теста

Милка Руменова Гошева

                      не се е явила


 

Конкурсната комисия класира за длъжността „Финансов контрольор“ - 1 щ. бр. в Областно пътно управление, гр. Благоевград- Страхил Сашков Страхилов08.08.2019 г.