Начало » Кариери » Окончателни резултати от конкурси » Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „Главен експерт“ - 1 щ. бр. в отдел „Планове и проекти" в НТУ, АПИ

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „Главен експерт“ - 1 щ. бр. в отдел „Планове и проекти" в НТУ, АПИ

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 


Ф О Р М У Л Я Р

ЗА ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - 1 Щ. БР.
В ОТДЕЛ "ПЛАНОВЕ И ПРОЕКТИ" В НАЦИОНАЛНО ТОЛ УПРАВЛЕНИЕ КЪМ АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА


 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от тест / точки/

Коефициент

Резултат от  интервю / точки/

Коефициент

окончателен резултат

Борислав Християнов Кръстев

23

3

29.66

4

187.64

Гергана Дианова Георгиева

12

не издържала теста

Галина Добрева Аврамова

                         не се е явила


 

Конкурсната комисия класира за длъжността „Главен експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Планове и проекти“
в Национално ТОЛ управление при Агенция „Пътна инфраструктура” - Борислав Християнов Кръстев 

27.09.2019 г.