Начало » Кариери » Окончателни резултати от конкурси » Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „Юрисконсулт“ в отдел „Контрол и правоприлагане”, в сектор "Административно правоприлагане“

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „Юрисконсулт“ в отдел „Контрол и правоприлагане”, в сектор "Административно правоприлагане“

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 


Ф О Р М У Л Я Р


ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „ЮРИСКОНСУЛТ“
В ОТДЕЛ „КОНТРОЛ И ПРАВОПРИЛАГАНЕ”, В СЕКТОР "АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОПРИЛАГАНЕ“    

 

Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от оценяване по чл. 24, т. 1 от НПКДС -   тест / точки/ Коефициент Резултат от оценяване -   интервю / точки/ Коефициент окончателен резултат
1 Соня Петрова Соколова 28 3 29 4 200
2 Александър Емилов Герасимов 27 3 28 4 193
3 Минко Петров Петров 27 3 27 4 189
4 Виктория Маринова Маринова 25   недопуснат до интервю    
5 Любен Емилов Митков 24   недопуснат до интервю    
6 Стоян Недялков Пенчев 23   недопуснат до интервю    
7 Диана Стойнева Николова 21   недопуснат до интервю    
8 Димитър Георгиев Зарев   14   недопуснат до интервю    
9 Румен Георгиев Рашков  неявил се        
10 Ралица  Христова Диканарова    неявил се        
11 Петя Гюрова Пенкова  неявил се        


Класиране на кандидатите за длъжността "юрисконсулт"  - 1 щ. бр. в отдел "Контрол и правоприлагане" в сектор "Административно правоприлагане"

 

1. Соня Петрова Соколова
   
  Резервна листа:
1. Александър Емилов Герасимов
2. Минко Петров Петров

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (П)

 

20.09.2019 г.