Начало » Кариери » Окончателни резултати от конкурси » Oкончателни резултати на кандидатите за длъжността "главен юрисконсулт" в отдел „Административно обслужване” в Областно пътно управление - гр. Хасково

Oкончателни резултати на кандидатите за длъжността "главен юрисконсулт" в отдел „Административно обслужване” в Областно пътно управление - гр. Хасково

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

                                                                                

                                                                                       

                                                                                  ФОРМУЛЯР                                                                                      

ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ  "ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ" В ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”,  В ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ГР. ХАСКОВО                          

                 

Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от оценяване по чл. 24, т. 1 от НПКДС -   тест / точки/ Коефициент Резултат от оценяване -   интервю / точки/ Коефициент окончателен резултат
1 Росица Ангелова Белева 30 3 27.67 4 200.68

Класиране на кандидатите за длъжността "главен юрисконсулт" в отдел АО в ОПУ - Хасково

1. Росица Ангелова Белева

Резервна листа:

Няма

 

07.08.2019 г.