Начало » Кариери » Окончателни резултати от конкурси » Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „главен юрисконсулт“ в отдел „Управление на човешките ресурси“ в дирекция АОЧРУС

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „главен юрисконсулт“ в отдел „Управление на човешките ресурси“ в дирекция АОЧРУС

API-LOGO_NEW-mini.png


ФОРМУЛЯР

ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ "ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ"

- 1 щ. бр. В ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" В ДИРЕКЦИЯ АОЧРУС

 

Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от оценяване по чл. 33, т. 1 от НПКПМДС -   тест / точки/ Коефициент Резултат от оценяване -   интервю / точки/ Коефициент окончателен резултат
1 Пролетина Иванова Коева 28 3 35 4 224
2 Йорданка Ангелова Велкова 33 3 30 4 219
3 Стойчо Георгиев Георгиев                                                               30 3 28 4 202


09.04.2021 г.