Начало » Кариери » Окончателни резултати от конкурси » Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „главен експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Финансова отчетност на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” в дирекция „Изпълнение на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“ в централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „главен експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Финансова отчетност на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” в дирекция „Изпълнение на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“ в централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

 

ФОРМУЛЯР

ЗА ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” – 1 Щ. БР. В ОТДЕЛ „ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ПРОЕКТИ ПО ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” В ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 2014-2020“ В ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“


Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от  тест / точки/ Коефициент Резултат от  интервю / точки/ Коефициент окончателен резултат
Миглена Русинова Бонин 35 3 29.3 4 222.2
Мариана Делчева Братанова не се е явила
Татяна Качова Стоянова не се е явила
Христинка Цонева Златарева не се е явила


Конкурсната комисия класира за длъжността „главен експерт“ - 1 щ. бр. в отдел "Финансова отчетност на проекти по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" в дирекция "Изпълнение на проекти по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020" в Централна администрация на Агенция "Пътна инфраструктура" - Миглена Русинова Бонин


20.09.2019 г.