Начало » Кариери » Окончателни резултати от конкурси » Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „Главен експерт-счетоводител“ в сектор "Финансово-счетоводно обслужване", отдел "Административно обслужване" в Национално ТОЛ управление

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „Главен експерт-счетоводител“ в сектор "Финансово-счетоводно обслужване", отдел "Административно обслужване" в Национално ТОЛ управление

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Формуляр

за окончателни резултати на кандидатите за длъжност „Главен експерт-счетоводител“ - 2 щ. бр. в сектор "Финансово-счетоводно обслужване",  отдел "Административно обслужване" в Национално ТОЛ управление

 

№ по ред Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от  тест / точки/ Коефициент Резултат от  интервю / точки/ Коефициент окончателен резултат
1 Христина Велчева Танева - Митова 34 3 24.25 4 199
2 Наталия Стоянова Иванова  19   недопусната    
3 Елена Христова Стоицева 12   недопусната    
4 Виолета Георгиева Митева  24   недопусната    
5 Петранка Симеонова Кръстева 22   недопусната    
6 Петьо Михов Петков не се явил
7 Живка Александрова Попова не се е явила
8 Христинка Цонева Златарева                                                                      не се е явила

 

Конкурсната комисия класира за длъжността "главен експерт"-счетоводител - 2 щ. бр. в сектор "Финансово-счетоводно обслужване" на отдел "Администрация и финанси" в Национално ТОЛ управление към АПИ - 1. Христина Велчева Танева-Митова 

За втората щатна бройка няма класиране.

Резерва листа: Няма


12.09.2019