Начало » Кариери » Окончателни резултати от конкурси » Съобщение за приключване на конкурс без класиране за длъжността „главен експерт” в отдел „Отчуждителни процедури“, дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

Съобщение за приключване на конкурс без класиране за длъжността „главен експерт” в отдел „Отчуждителни процедури“, дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 47 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на постигнати резултати, конкурсната процедура за длъжността „главен експерт” в отдел „Отчуждителни процедури“, дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“ при Агенция „Пътна инфраструктура“, обявен със Заповед № РД-11-434/12.04.2021 г. на главния секретар на Агенция „Пътна инфраструктура“, приключва без класиране.

Съгласно чл. 44, ал. 4 кандидатите, които са се явили на конкурса, са уведомени по електронната поща на 19.07.2021 г., като им е изпратено извлечение от протокола с отразените резултати от проведения конкурс.

19.07.2021 г.