Начало » Кариери » Окончателни резултати от конкурси » Съобщение за приключване на конкурс за длъжността „старши експерт“ в дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейности по републиканската пътна мрежа “ в АПИ

Съобщение за приключване на конкурс за длъжността „старши експерт“ в дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейности по републиканската пътна мрежа “ в АПИ

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 47 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и въз основа на постигнати резултати, конкурсната процедура за длъжността „старши експерт“ в дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейности по републиканската пътна мрежа“ в Агенция „Пътна инфраструктура“, обявен със Заповед № РД-11-656/16.02.2021 г. на председателя на Агенция „Пътна инфраструктура“, приключва без класиране.

Съгласно чл. 44, ал. 4  от НПКПМДСл кандидатите са уведомени по електронната поща на 28.07.2021 г., като им е изпратено извлечение от протокола с отразените резултати от проведения конкурс.

28.07.2021 г.