Начало » Контакти » Централна администрация

Централна администрация

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


Адрес: София,  бул."Македония" № 3

П.К. 1606


За да изпратите електронна поща - моля заменете at с @ в посочените на края на всеки ред мейл адреси. (*1)

Управителен съвет:  

инж. Дончо Атанасов

тел. 9173 248
d.atanasov at api.bg

инж. Веселин Давидов

тел: 9173 254
v.davidov at api.bg

 инж. Светослав Глосов

тел: 9173 351
s.glossov at api.bg

Секретар на Управителния съвет


тел. 9173 493

Ситуационен център   

тел. 952 1605

факс: 980 9763


Горещ телефон0700 130 20


Пропуски тел. 952 1096

Надка Христова,

Директор "Вътрешен одит"

тел. 952 0842

n.hristova at api.bg

Калинка Тегова

Директор "Комуникации и информация"

тел. 9173 409

k.tegova at api.bg

Ивайло Иванов,

Директор "Обществени поръчки и правно обслужване"

тел. 9173 232

iv.ivanov at api.bg

Димитър Петков,

Директор "Бюджет, финанси и разплащания по проекти"

тел. 988 5790

d.petkov at api.bg

Михаил Рашков,

Директор "Поддържане на пътната инфраструктура"

тел. 9173 376

m.rashkov at api.bg

Петя Нейчева,
Директор "Управление на стратегически инфраструктурни проекти"

тел. 9173 301

p.neicheva at api.bg

Илиана Захариева,
Директор "Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури"

тел. 9173 281

i.zaharieva at api.bg

Ивета Колева,
Директор “Изпълнение на проекти по ОП Транспорт и
транспортна инфраструктура 2014-2020

тел. 9173 333

i.koleva at api.bg

Николина Чапанова,
Директор "Изпълнение на проекти по ОПРР 2014-2020 и
по програмите за териториално сътрудничество на ЕС"

тел. 9173 316
n.chapanova at api.bg

Живко Боговски,
Директор "Анализ на риска и оперативен контрол"
тел. 9173 247
j.bogovski at api.bg

Стела Кръстева,
Директор "Пътни такси и разрешителни"

тел.  9173 305
s.krasteva at api.bg

Емилия Тодорова,
Директор "Административно обслужване и координация"

тел. 9173 404
е.todorova at api.bg

Винетни стикери

9173 368

Разрешения за специално ползване на пътищата
чрез движение на тежки и/или извънгабаритни пътни
превозни средства
тел. 9173 465

Разрешения за специално ползване на пътищата чрез
изграждане и експлоатация на търговски
крайпътни обекти и пътни връзки към тях

тел. 9173 466
       9173 397
       9173 263
Отчуждителни процедури

тел. 9173 441
       9173 412
       9173 413
       9173 365
       9173 462

Деловодство тел. 9173 246
Институт по пътища и мостове
Веселин Димитров,
Директор

тел. 9450350,
crbl at abv.bg

   
   
   
   

(*1) В мейл адресите символа @ е заменен с at за да се избегне автоматичното изпращане на нежелана електронна поща от spam роботи. За да изпратите електронна поща - моля заменете at с @ в посочените в края на всеки ред мейл адреси.