Начало » Контакти » Централна администрация

Централна администрация

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


Адрес: София,  бул."Македония" № 3

П.К. 1606


За да изпратите електронна поща - моля заменете at с @ в посочените на края на всеки ред мейл адреси. (*1)

Управителен съвет:  

инж. Светослав Глосов

тел: 9173 248
s.glossov at api.bg

инж. Дончо Атанасов

тел. 9173 351
d.atanasov at api.bg

инж. Веселин Давидов

тел: 9173 254
v.davidov at api.bg

   

Главен секретар

Валерия Герова

тел: 9173 461

v.gerova at api.bg

Павлета Паунова

Главен юрисконсулт, /Секретар на Управителния съвет/

 

тел. 9173 493

p.p.paunova at api.bg

 

 

 
Ситуационен център 

тел. 952 1605


Горещ телефон0700 130 20


Пропуски тел. 952 1096
Деловодство тел. 9173 246Надка Христова,

Директор "Вътрешен одит"тел. 952 0842

n.hristova at api.bg

Ася Попова

и.д. Директор "Комуникации и информация"

тел. 9173 497

a.popova at api.bg

Ивайло Иванов,

Директор "Обществени поръчки и правно обслужване"

тел. 9173 232

iv.ivanov at api.bg

Димитър Петков,

Директор "Бюджет, финанси и разплащания по проекти"

тел. 988 5790

d.petkov at api.bg

инж. Михаил Рашков,

Директор "Поддържане на пътната инфраструктура"

тел. 9173 376

m.rashkov at api.bg

инж. Петя Нейчева,

Директор "Управление на стратегически инфраструктурни проекти"

тел. 9173 301

p.neicheva at api.bg

инж. Илиана Захариева,

Директор "Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури"

тел. 9173 281

i.zaharieva at api.bg


инж. Ивета Колева,
Директор “Изпълнение на проекти по ОП Транспорт и
транспортна инфраструктура 2014-2020

тел. 9173 333

i.koleva at api.bg

Николина Чапанова,
Директор "Изпълнение на проекти по ОПРР 2014-2020 и
по програмите за териториално сътрудничество на ЕС"

тел. 9173 316
n.chapanova at api.bg

инж. Живко Боговски,
Директор "Анализ на риска и оперативен контрол"

тел. 9173 247
j.bogovski at api.bg

инж. Стела Кръстева,
Директор "Пътни такси и разрешителни"

тел.  9173 305
s.krasteva at api.bg

Благовеста Дедьова,
Директор "Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността"

тел. 9173 302
b.dedyova at api.bg

Инж. Иван Табаков
Директор "Пътна безопасност и планиране на дейностите по РПМ"


ivan.tabakov at api.bg

Инж. Иван Димитров

Директор "Информационни технологии и системи"

тел. 9173 415

i.dimitrov at api.bg

Винетни стикери

тел. 9173 368

Разрешения за специално ползване на пътищата
чрез движение на тежки и/или извънгабаритни пътни
превозни средства

тел. 9173 465

Разрешения за специално ползване на пътищата чрез
изграждане и експлоатация на търговски
крайпътни обекти и пътни връзки към тях
тел. 9173 466
       9173 397
       9173 263
Отчуждителни процедури

тел. 9173 412
       9173 413
       9173 365
       9173 462

Институт по пътища и мостове
инж. Веселин Димитров,
Директор

тел. 9450 350,
crbl at abv.bg

Национално тол управление
Антон Антонов
Директор


тел. 9173 280

a.antonov at api.bg

   
   

(*1) В мейл адресите символа @ е заменен с at за да се избегне автоматичното изпращане на нежелана електронна поща от spam роботи. За да изпратите електронна поща - моля заменете at с @ в посочените в края на всеки ред мейл адреси.