Начало » Профил на купувача » Архив » Предварителни обявления

Предварителни обявленияПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи необходими за довършването и цялостно изграждане на обект: Автомагистрала "Струма" ЛОТ 4, участък "Сандански – Кулата" от км 423+500 до км 438+500.”

ЛИНК КЪМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

21.10.2014 г.