Начало » Обяви » АПИ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, по обособени позиции

АПИ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, по обособени позиции

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Агенция “Пътна инфраструктура“ София (АПИ), на основание  чл. 44, ал. 1 от Правилника да прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС),

 

О Б Я В Я В А

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1. Част от имот – ЧДС, представляващ незастроена площ от 100 кв.м, в югозападната част от имот БКП“Икънтълъка“, съгласно схема, при съществуващ вход за достъп до обекта, находящ се в с.Топола, община Каварна, КК“Карвуна“, с възможност за поставяне на преместваем обект за търговия с промишлени и хранителни стоки.

Обособена позиция № 2. Битова сграда „Декоративен разсадник“, в гр.Добрич, община Добрич, до кръговото за гр.Балчик, сграда със застроена площ от 162 кв.м, на 3 етажа, със смесено предназначение.

Начална наемна месечна цена:

За Обособена позиция № 1 – 379,20 лв, с вкл.ДДС;

За Обособена позиция № 2 – 568,00 лв, с вкл.ДДС.

Срок за отдаване под наем по обособени позиции – 10 (десет) години.

Цена на тръжната документация – 6,00 лв, с вкл.ДДС.

Тръжната документация се заплаща по банков път и се получава от счетоводството.           

Депозит за участие: Обособена позиция № 1 – 19,00 лв;  Обособена позиция № 2 – 28,00 лв.

Крайния срок за подаване на заявленията за участие в търга е до 16:00 ч на 07.10.2019 г., в деловодството на ОПУ–Добрич, ул. “Отец Паисий” №15, ет. 2.

Търгът ще се проведе на 08.10.2019 г., от 10:00 ч, в помещение в приземния етаж на сградата на Областно пътно управление–Добрич, ул.“Отец Паисий” № 15. В случай, че търгът не се състои, повторен търг ще се проведе на 15.10.2019 г., от 10:00 ч, при същите условия.

Условията, на които трябва да отговарят участниците в търга, и документите за участие, са подробно отразени в тръжната документация.

Оглед на имотите, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидат–участниците в него, от датата на публикуване на обявата до крайния срок за подаване на заявления, между 09:00 – 16:00 часа, всеки работен ден.

За допълнителна информация - тел. 058/ 601 219

 

03.09.2019