Начало » Обяви » АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: Част от имот-публична държавна собственост, представляващ - помещение /стая/

АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: Част от имот-публична държавна собственост, представляващ - помещение /стая/

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка с чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, чл.24, ал.1 от Закона за пътищата, чл. 13, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, както и  Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол № 22349/2019 от заседание проведено на 10.06.2019г.


О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

Част от имот-публична държавна собственост, представляващ - помещение /стая/ № 4, етаж 3 с площ  27 кв. метра, изложение –северозапад, находящо се в Административна сграда на Областно пътно управление - Ямбол, на адрес: гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев“ № 16.

Начална наемна месечна цена 156.06 лв. с ДДС.

Срок за отдаване под наем – 4 (четири) години.

Цена на тръжната документация – 12.00 лв. с ДДС.

Депозит за участие - 8,00 лв.

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 16:30 ч. на 30.09.2019г.

Търгът ще се проведе от 10:00 часа  на 01.10.2019 г. в Административната сграда на Областно пътно управление  - Ямбол, на адрес: гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев”№ 16, ет. 5, заседателна зала.

В случай, че търгът не се състои, повторен търг ще се проведе на 11.10.2019 г., от 10:00 часа, в Административната сграда на Областно пътно управление  - Ямбол, на адрес: гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев”№ 16, ет. 5, заседателна зала, при същите условия.

Тръжната документация се получава в Административната сграда на Областно пътно управление – Ямбол, на адрес: гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев”№ 16, ет. 5, след представяне на платежен документ за платена цена.

Тръжната документация се заплаща по банкова сметка на ОПУ - Ямбол:

BG 92 UNCR 9660 3318 0095 10

BIC: UNCRBGSF

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка:

IBAN: BG 88 UNCR 9660 3318009517,

BIC: UNCRBGSF

За допълнителна информация: тел. 046/ 662 310


29.08.2019