Начало » Обяви » АПИ оповестява писмо на ОПУ-София до "БИЛБОРД ЕК" ЕООД

АПИ оповестява писмо на ОПУ-София до "БИЛБОРД ЕК" ЕООД

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


Днес 01.07.2019 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":


ДО
"БИЛБОРД ЕК" ЕООД
 
област София, община Столична, гр. София 1849
район Кремиковци, кв. Челопечене, ул. „Петър Хр. Стойнов” № 4
 
 
Относно: Ваше рекламно съоръжение /РС/ изградено на АМ „Тракия”
 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРЪСТЕВ,
            
 
При извършен обход на рекламни съоръжения по АМ „Тракия” установихме, че на км. 26+700 ляво имате РС без подновено Разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация.
              
Във връзка с чл. 26, ал. 2, т. 1, буква ”в” и на основание чл. 57, ал. 1 от Закона за пътищата, сте длъжен в 15 /петнадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето писмо да премахнете рекламното съоръжение.
 
След изтичане на гореупоменатия срок Ви известяваме, че ще бъдат взети съответните мерки, предвидени в гл. 8 от Закона за пътищата и съоръжението ще бъде премахнато за Ваша сметка.

Писмо на ОПУ-София

 

01.07.2019