Начало » Обяви » Архив обяви 2018 г. » Архив септември-декември 2018 » ОПУ - Кърджали обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект публична държавна собственост

ОПУ - Кърджали обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект публична държавна собственост

API-LOGO_NEW-mini.png

 

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - КЪРЖДАЛИ


 

Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка с чл.16, ал.2 и  чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 24, ал. 1 от Закона за пътищата, чл. 13 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), както и  Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол № 20641/18 от заседание проведено на 21.11.2018 г.

О Б Я В Я В А

 

 

Търг с тайно наддаванеза отдаване под наем на: „Самостоятелен обект с индентифокатор 40909.119.99.1.10 - публична държавна собственост - административна сграда на Областно пътно управление - Кърджали, представляващ помещение с площ 34,00кв, находящ се на първи етаж на административна сграда, гр.Кърджали, бул. "Беломорски" №79.”

 

Начална наемна месечна цена –140,00 лв. без ДДС.

 

Срок за отдаване под наем – 5 години.

 

Цена на тръжната документация – 12,00 лв. с ДДС

 

Депозит за участие 50,00  лв.

 

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 16:30 ч.на 27.12.2018 г.

 

Търгът ще се проведе от 14:00 ч. на 28.12.2018 г. в Административната сграда на Областно пътно управление – Кърджали на адрес: гр.Кърджали, бул. „Беломорски” №79. В случай, че търгът не се състои, повторен търг ще се проведе на 25.01.2019 г. от 14:00ч.  на същия адрес, при същите условия.

 

Тръжната документация се получава в Административната сграда на Областно пътно управление – Кърджали, на адрес: гр.Кърджали, бул. „Беломорски” №79, след заплащане в брой на касата в ОПУ- Кърджали.

 

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка:

 

IBAN: BG85 UNCR 7527 3382 4493 38

 

BIC  UNCRBGSF - „Уни Кредит Булбанк”- Кърджали     

 

За допълнителна информация: тел. 0361/62305/ вътр. 113.27.11.2018 г.