Начало » Обяви » Архив обяви 2018 г. » Архив септември-декември 2018 » ОПУ - София публикува уведомително писмо до "КА КОМП" ЕООД

ОПУ - София публикува уведомително писмо до "КА КОМП" ЕООД

API-LOGO_NEW-mini.png

 

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Днес 05.10.2018 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура": 


ДО

"КА КОМП" ЕООД

гр. София 1124, ж.к. „Яворов“, ул. „Николай Ракитин“ № 9, вх. 1, ет. 4, ап. 12

 

                УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КУЗЕВ,

                Приложено, изпращаме Ви Заповед № РД-22-173/16.08.2018 г. за отнемане на Разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения  № РСПП-275/26.06.2017 г. относно съоръжение, намиращо се на АМ „Тракия“ км 24+000 дясно.

                Имате 14 дневен срок след получаване на настоящето писмо да приведете рекламното съоръжение в техническа изправност и добър естетически вид, след което Заповедта за отнемане влиза в сила.

 

ИНЖ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ДИРЕКТОР  НА ОПУ – СОФИЯ


Писмо РД-22-173/16.08.2018 г.05.10.2018 г.