Начало » Обяви » Архив обяви 2018 г. » Архив септември-декември 2018 » ОПУ - София публикува съобщение за издадени актове за установяване на публични държавни вземания на "Радея" ЕООД

ОПУ - София публикува съобщение за издадени актове за установяване на публични държавни вземания на "Радея" ЕООД

API-LOGO_NEW-mini.png

 

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОПУ - СОФИЯ


Днес, 03.12.2018г.  на основание чл. 61, ал. 3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен  в Търговския регистър) във връзка с чл. 166, ал.2 от ДОПК , оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“  съобщение за издадени актове за установяване на публични държавни вземания (АУПДВ) на "Радея"  ЕООД, ЕИК 130527205, както следва :  
 
Актовете са издадени, поради неплащане на дължимата такса, съгласно чл. 22, ал. 4 от Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура” 
 
Актовете могат да се обжалват по административен ред и по съдебен ред пред Административен съд – София, по реда на АПК, в 14 – дневен срок от датата на обявяването на настоящото съобщение на Интернет страницата на АПИ.


  1. АУПДВ № ПТР – 12 от 06.08.2018 г.;
  2. АУПДВ № ПТР – 13 от 06.08.2018 г.;
  3. АУПДВ № ПТР – 14 от 06.08.2018 г.;.
  4. АУПДВ № ПТР – 15 от 06.08.2018 г.;
  5. АУПДВ № ПТР – 16 от 06.08.2018 г.,
  6. Писмо-обявление за процесните АУПДВ –  1 (един) брой листа.03.12.2018 г.