Начало » Обяви » Архив обяви 2018 г. » Архив септември-декември 2018 » ОПУ - София публикува уведомително писмо до "АЙ ПИ РИСЪРЧ ЕНД КОНСУЛТИНГ" ЕООД

ОПУ - София публикува уведомително писмо до "АЙ ПИ РИСЪРЧ ЕНД КОНСУЛТИНГ" ЕООД

API-LOGO_NEW-mini.png

 

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


Днес 04.10.2018 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":  

до

"АЙ ПИ РИСЪРЧ ЕНД КОНСУЛТИНГ" ЕООД

1233 гр. София,  ул. „Черни Лом” № 8, ет. 2, ап. 3

 

                УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,


                Приложено, изпращаме Ви Заповеди № РД-22-118/02.08.2018 г. и № РД-22-119/02.08.2018 г. за отнемане на Разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения  № РСПП-215/26.06.2017 г. и № РСПП-276/26.06.2017 г. относно съоръжения, намиращи се на АМ „Тракия“ км 14+100 ляво и път I-8 км 40+200 дясно.

                Имате 14 дневен срок след получаване на настоящето писмо да приведете рекламните съоръжения в техническа изправност и добър естетически вид, след което Заповедите за отнемане влизат в сила.

 

ИНЖ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ДИРЕКТОР  НА ОПУ – СОФИЯ


Заповед РД-22-118/02.08.2018 г.

Заповед РД-22-119/02.08.2018 г.

 

04.10.2018 г.