Начало » Обяви » Архив обяви 2018 г. » Архив септември-декември 2018 » ОПУ - София публикува съобщение за издадени актове за установяване на публични държавни вземания на ”Ритъм-3”ЕООД

ОПУ - София публикува съобщение за издадени актове за установяване на публични държавни вземания на ”Ритъм-3”ЕООД

API-LOGO_NEW-mini.png

 

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОПУ - СОФИЯ 

 

Днес, 03.12.2018г.  на основание чл. 61, ал. 3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен  в Търговския регистър) във връзка с чл. 166, ал.2 от ДОПК , оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“  съобщение за издадени актове за установяване на публични държавни вземания (АУПДВ) на "Ритъм-3" ЕООД, ЕИК 102690266, както следва :  
 
Актовете са издадени, поради неплащане на дължимата такса, съгласно чл. 22, ал. 4 от Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура” 

Актовете могат да се обжалват по административен ред и по съдебен ред пред Административен съд – София, по реда на АПК, в 14 – дневен срок от датата на обявяването на настоящото съобщение на Интернет страницата на АПИ.

 

 1. АУПДВ № ПТР – 17 от 13.08.2018 г.;
 2. АУПДВ № ПТР – 18 от 13.08.2018 г.;
 3. АУПДВ № ПТР – 19 от 13.08.2018 г.;.
 4. АУПДВ № ПТР – 20 от 13.08.2018 г.;
 5. АУПДВ № ПТР – 21 от 13.08.2018 г.;
 6. АУПДВ № ПТР – 22 от 13.08.2018 г.;
 7. АУПДВ № ПТР – 23 от 13.08.2018 г.;
 8. АУПДВ № ПТР – 24 от 13.08.2018 г.;
 9. АУПДВ № ПТР – 25 от 13.08.2018 г.;
 10. АУПДВ № ПТР – 26 от 13.08.2018 г.;
 11. АУПДВ № ПТР – 27 от 13.08.2018 г.;
 12. АУПДВ № ПТР – 28 от 13.08.2018 г.;
 13. АУПДВ № ПТР – 29 от 13.08.2018 г.;
 14. АУПДВ № ПТР – 30 от 13.08.2018 г.;
 15. АУПДВ № ПТР – 31 от 13.08.2018 г.;
 16. АУПДВ № ПТР – 32 от 13.08.2018 г.;
 17. АУПДВ № ПТР – 33 от 13.08.2018 г.;
 18. АУПДВ № ПТР – 34 от 13.08.2018 г.;
 19. АУПДВ № ПТР – 35 от 13.08.2018 г.;
 20. АУПДВ № ПТР – 36 от 13.08.2018 г.;
 21. АУПДВ № ПТР – 37 от 13.08.2018 г.;
 22. АУПДВ № ПТР – 38 от 13.08.2018 г.;
 23. АУПДВ № ПТР – 39 от 13.08.2018 г.;
 24. АУПДВ № ПТР – 40 от 13.08.2018 г.;
 25. АУПДВ № ПТР – 41 от 13.08.2018 г.;
 26. АУПДВ № ПТР – 42 от 13.08.2018 г.;
 27. АУПДВ № ПТР – 43 от 13.08.2018 г.;
 28. АУПДВ № ПТР – 44 от 13.08.2018 г.;
 29. АУПДВ № ПТР – 45 от 13.08.2018 г.;
 30. АУПДВ № ПТР – 46 от 13.08.2018 г.;
 31. Писмо-обявление за процесните АУПДВ –  1 (един) брой листа.03.12.2018 г.