Начало » Обяви » Архив обяви 2018 г. » Архив септември-декември 2018 » ОПУ - София публикува писмо и заповеди за отнемане на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения до "РЕКЛАМА СТРОЙ" ООД

ОПУ - София публикува писмо и заповеди за отнемане на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения до "РЕКЛАМА СТРОЙ" ООД

API-LOGO_NEW-mini.png

 

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - СОФИЯ


 Днес, 02.10.2018 г., на основание чл. 61, ал. 3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура": 

до

"РЕКЛАМА СТРОЙ" ООД

област Благоевград, община Благоевград, с. Зелендол 2745, Ремонтно складова база

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОПОВ,            

 

Приложено, изпращаме Ви Заповеди № РД-22-106/02.08.2018 г., № РД-22-107/02.08.2018 г., № РД-22-108/02.08.2018 г., № РД-22-109/02.08.2018 г., № РД-22-110/02.08.2018 г., № РД-22-111/02.08.2018 г., № РД-22-113/02.08.2018 г., № РД-22-114/02.08.2018 г., № РД-22-116/02.08.2018 г., № РД-22-121/02.08.2018 г., № РД-22-123/02.08.2018 г., № РД-22-125/02.08.2018 г., № РД-22-128/02.08.2018 г., № РД-22-130/02.08.2018 г., № РД-22-131/02.08.2018 г., № РД-22-133/02.08.2018 г., № РД-22-135/02.08.2018 г., за отнемане на Разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения  № РСПП-289/26.06.2017 г., № РСПП-290/26.06.2017 г., № РСПП-291/26.06.2017 г., № РСПП-292/26.06.2017 г., № РСПП-288/26.06.2017 г., № РСПП-286/26.06.2017 г., № РСПП-287/26.06.2017 г., № РСПП-285/26.06.2017 г., № РСПП-294/26.06.2017 г., № РСПП-293/26.06.2017 г., № РСПП-279/26.06.2017 г., № РСПП-280/26.06.2017 г., № РСПП-281/26.06.2017 г., № РСПП-278/26.06.2017 г., № РСПП-282/26.06.2017 г., № РСПП-283/26.06.2017 г. и № РСПП-284/26.06.2017 г., относно съоръжения намиращи се на АМ „Хемус“ км 62+060 дясно, км 59+760 ляво, км 55+910 дясно, км 47+760 дясно, км 43+360 дясно,км 45+860 ляво, км 30+960 дясно и АМ „Тракия“ км 51+850 дясно, км 50+700 дясно, км 50+400 ляво, км 47+700 ляво, км 41+880 дясно, км 16+100 дясно, км 13+600 дясно, 10+700 дясно, км 9+700 ляво, км 2+600 ляво.

Имате 14 дневен срок след получаване на настоящето писмо да заплатите дължимите годишни такси към Агенция „Пътна инфраструктура“, след което Заповедите за отнемане влизат в сила.


Писмо № 53-00-1378/ 09.08.2018 г. - файл за изтегляне


Приложения: съгласно текста - файл за изтегляне

 

ИНЖ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ДИРЕКТОР  НА ОПУ - СОФИЯ


02.10.2018 г.