Начало » Обяви » Архив обяви 2018 г. » Архив септември-декември 2018 » ОПУ-София - уведомително писмо до "Солид адвертайзинг" ЕООД

ОПУ-София - уведомително писмо до "Солид адвертайзинг" ЕООД

 

 

API-LOGO_NEW-mini.png

Агенция „Пътна инфраструктура"

Уведомление на ОПУ - СофияДо "СОЛИД АДВЕРТАЙЗИНГ" ООД

Относно: Акт за извършено административно нарушение /АУАН/ № 48

 

Днес 08.11.2018 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КИТЕВА,

                   

Във връзка с Ваше писмо вх. № 53-00-1640/25.09.2018 г. относно Акт за извършено административно нарушение /АУАН/ №48 съставен от ОПУ – София, за рекламно съоръжение намиращо се на път II-17 /Ботевград – АМ „Хемус“/ км 3+230 ляво, Ви информираме:

Рекламното съоръжение е с отнето Разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация №143/14.05.2013 г., обективирано със Заповед № РД-22-2/17.04.2018 г. /публикувана на сайта на Агенция „Пътна инфраструктура, след като беше върната с обратна разписка като непотърсена/.

Експлоатацията на дадено съоръжение не зависи от това дали има поставено рекламно пано. Всяко едно законно рекламно съоръжение има издадено от АПИ, или съответното Областно пътно управление, Разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация, с обозначаващ го номер, дата на издаване и период на валидност. Вашето съоръжение е с отнето разрешение и затова попада в нарушение на чл. 26, ал. 2, т. 1, буква „в“ от Закона за пътищата.

                                      

ИНЖ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ДИРЕКТОР НА ОПУ – СОФИЯ

 

Уведомление

 

8.11.2018 г.