Начало » Обяви » Архив обяви януари-февруари 2019 г. » ОПУ-София публикува писмо до АРТ "МЕДИЯ" ООД

ОПУ-София публикува писмо до АРТ "МЕДИЯ" ООД

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - СОФИЯ

Днес 21.01.2019 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК
(лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър)
оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура": 


ДО
"АРТ МЕДИЯ" ООД
 
1000 гр. София,  ул. „Христо Белчев“ № 6, ет. 2
 
 
Относно: Ваши рекламни съоръжения /РС/  изградени на Републикански път ІІ-82 /Самоков – София/
 
 
 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАЙКОВ,
        
При извършен обход на рекламни съоръжения по Републикански път ІІ-82 /Самоков – София/ установихме, че на км 61+430 дясно и км 64+970 дясно имате РС без подновени Разрешения за специално ползване на пътищата чрез експолатация.
              
Във връзка с чл. 26, ал. 2, т. 1, буква ”в” и  на основание чл. 57, ал. 1 от Закона за пътищата сте длъжни в 15 /петнадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето писмо да премахнете рекламните съоръжения.
 
След изтичане на гореупоменатия срок Ви известяваме, че ще бъдат взети съответните мерки, предвидени в гл. 8 от Закона за пътищата.
 
 
ИНЖ. ГEОРГИ ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА ОПУ - СОФИЯ


 

21.01.2019 г.