Начало » Обяви » Архив обяви януари-февруари 2019 г. » ОПУ - София публикува писмо до фирма "ОМЕДИ.БГ" ЕООД за премахване на рекламно съоръжение

ОПУ - София публикува писмо до фирма "ОМЕДИ.БГ" ЕООД за премахване на рекламно съоръжение

API-LOGO_NEW-mini.png

 

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - СОФИЯ

 

 

 
 

Днес, 05.02.2019 г., на основание чл. 61, ал. 3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":


ДО
"ОМЕДИ.БГ" ЕООД
 
1113 гр. София, ул. „Незабравка” № 25, офис 7
 
 
Относно: Ваше рекламно съоръжение /РС/ изградено на Републикански път І-8 /Калотина – София/ 
 
               
               
                УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СПИЛКОВ,
            
 
При извършен обход на рекламни съоръжения /РС/ по Републикански път І-8 /Калотина – София/ установихме, че на км 4+500 среда имате РС без Разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация.
              
Във връзка с чл. 26, ал. 2, т. 1, буква ”в” и  на основание чл. 57, ал. 1 от Закона за пътищата сте длъжни в 15 /петнадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето писмо да премахнете рекламното съоръжение.
 
След изтичане на гореупоменатия срок Ви известяваме, че ще бъдат взети съответните мерки, предвидени в гл. 8 от Закона за пътищата.
 
 
 
 
 
ИНЖ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА ОПУ - СОФИЯ

 

Писмо № 53-00-26/ 08.01.2019 г. - файл за изтегляне


05.02.2019 г.