Начало » Обяви » Архив обяви януари-февруари 2019 г. » Писмо на ОПУ – София до "КЕМСТИЙЛ" ЕООД

Писмо на ОПУ – София до "КЕМСТИЙЛ" ЕООД

 

API-LOGO_NEW-mini.png

 ОПУ - София

 

Днес 22.01.2019 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":

 

 

ДО   

"КЕМСТИЙЛ" ЕООД
 
област София, община Столична, гр. София 1202,
район Оборище, ул. „Чумерна“ № 25
 
Относно: Ваше рекламно съоръжение /РС/ изградено на АМ „Тракия“
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НЕМСКИ,  
              
            
При извършен обход на рекламни съоръжения по АМ „Тракия“ установихме, че на км. 5+250 ляво имате незаконно поставена табела, което е и в нарушение на чл. 15, ал. 2, т. 7 от Наредбата за специално ползване на пътищата – „Отказва се издаването на разрешение за изграждане на рекламни съоръжения наподобяващи пътните знаци и указателните табели по форма, цвят, съдържание и символи”.
 
Във връзка с чл. 26, ал. 2, т. 1, букви “б” и ”в” и  на основание чл. 57, ал. 1 от Закона за пътищата сте длъжни в 15 /петнадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето писмо да премахнете незаконното рекламно съоръжение.
 
След изтичане на гореупоменатия срок Ви известяваме, че ще бъдат взети съответните мерки, предвидени в гл. 8 от Закона за пътищата.
 
              
 

Писмо


 
ИНЖ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА ОПУ - СОФИЯ

 

22.01.2019 г.