Начало » Обяви » Архив обяви януари-февруари 2019 г. » Заповед на ОПУ София за отнемане на Разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения на "ЗЕНИТ АДВЕРТАЙЗИНГ ЕНД КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД

Заповед на ОПУ София за отнемане на Разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения на "ЗЕНИТ АДВЕРТАЙЗИНГ ЕНД КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД

API-LOGO_NEW-mini.png

Областно пътно управление - София

 

Днес 07.01.2019 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура"


ДО
"ЗЕНИТ АДВЕРТАЙЗИНГ ЕНД КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД
 
гр. София 1000, район Оборище, ул. Московска № 3, вх. А, ет. 6
 
 

 


 
 
                УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОЧЕВ,
 
             
                Приложено, изпращаме Ви Заповеди № РД-22-247/23.11.2018 г. и № РД-22-248/23.11.2018 г. за отмяна на Заповеди № РД-22-225/10.10.2018 г. и № РД-22-226/10.10.2018 г. за отнемане на Разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения  № РСПП-349/27.06.2017 г. и № РСПП-350/27.06.2017 г. относно съоръжения, намиращи се на АМ „Тракия“ км 6+300 ляво и км 29+750 ляво.
 
 
 
Приложения: съгласно текста
 
 
 
 
ИНЖ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР  НА ОПУ – СОФИЯ​

7.01.2019 г.