Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви януари - март 2015 г. » ОПУ Бургас - съобщение за издаване на актове за установяване на ПДВ на фирма "РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ - БУЛТОП” ЕООД"

ОПУ Бургас - съобщение за издаване на актове за установяване на ПДВ на фирма "РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ - БУЛТОП” ЕООД"

 

API-LOGO_NEW-mini.png

СЪОБЩЕНИЕ

 

Днес, 30.01.2015 г. на основание чл.61, ал.3 от АПК във вр. с чл.166, ал.2 от ДОПК оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура” съобщение за издаването на АУПДВ № 7, №8 и №9 от 02.12.2014 г. издадени от Директора на ОПУ-Бургас срещу фирма РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ - БУЛТОП ЕООД гр. Своге, общ. Своге, обл. София, ул.Староселска № 65.  

 

АУПДВ е на разположение на заинтересованите страни, в стая на партерния етаж в административната сграда на Областно пътно управление-Бургас, ул. "Цариградска" № 30, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.


АУПДВ №7 от 02.12.2014 г.

АУПДВ №8 от 02.12.2014 г.

АУПДВ №9 от 02.12.2014 г.


30.01.2015 г.