Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви януари - март 2015 г. » ОПУ Бургас - уведомление за отнемане на разрешение за специално ползване на фирма “КИ ТО ТРЕЙД” ООД

ОПУ Бургас - уведомление за отнемане на разрешение за специално ползване на фирма “КИ ТО ТРЕЙД” ООД

API-LOGO_NEW-mini.png

УВЕДОМЛЕНИЕ

Днес, 30.01.2015г. на основание чл.61, ал.3 от АПК  оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура” съобщение за издаването на административен акт - Заповед № РД-22-271/14.11.2014г. на Началник отдел в Дирекция РПИБС в АПИ, с която на основание чл.26, ал.9 във вр. с чл.57, ал.4, т.3 от ЗП и чл.7, ал.1 от НСПП, т.9 от издаденото разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение, във вр. с доклад вх.№М-1198/22.10.2014г. на ст.експерт ИРД- ОПУ-Бургас се отнема Разрешение №540/07.05.2009г. изд. от Изпълнителен директор на НАПИ за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение, ситуирано на път ІІ-99 “Бургас-Созопол-Царево“, км 39+030 дясно собственост на “КИ ТО ТРЕЙД” ООД.


Заповед


30.01.2015 г.