Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви януари - март 2015 г. » ОПУ Ловеч публикува констативен протокол и уведомително писмо за извършен демонтаж на рекламно съоръжение, собственост на ЕТ „БОНД-ЙОВО ИВАНОВ” гр. Ловеч

ОПУ Ловеч публикува констативен протокол и уведомително писмо за извършен демонтаж на рекламно съоръжение, собственост на ЕТ „БОНД-ЙОВО ИВАНОВ” гр. Ловеч

API-LOGO_NEW-mini.png

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ЛОВЕЧ

 

На основание чл. 61 ал 3 от АПК (Заинтересованото лице не е намерено на посочения от него адрес, обявен в търговския регистър и получателят отказва да получи пратката при повторното му уведомяване), оповестява:                                                                                                   

Констативен протокол № 18/15.12.2014 г. и Уведомително писмо с изх. № 53-00-904/17.12.2014 г. на Директора на ОПУ - Ловеч за извършен демонтаж от ОПУ-Ловеч на рекламно съоръжение – 1 брой на път ІІ-35 „Плевен-о.п.Ловеч-Троян-Кърнаре” на км 48+800-дясно с площ 12 м2 на територията на ОПУ-Ловеч, собственост на ЕТ „БОНД-ЙОВО ИВАНОВ” гр. Ловеч, поради влязла в сила Заповед за отнемане на разрешение за СПП чрез експлоатация на рекламно съоръжение.

 

Констативен протокол № 18/15.12.2014 г.

Уведомително писмо с изх. № 53-00-904/17.12.2014 г.

 

19.01.2015 г.