Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви януари - март 2015 г. » ОПУ Силистра - съобщения за връчване на покана за доброволно изпълнение на ПДВ на фирма "В и В ЕНЕРДЖИ”

ОПУ Силистра - съобщения за връчване на покана за доброволно изпълнение на ПДВ на фирма "В и В ЕНЕРДЖИ”

 API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ –СИЛИСТРА

 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 09.02.2015 г., на основание чл.182, ал. 1 от ДОПК, във вр. с чл.32 от ДОПК, публикуваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура”, съобщение за връчване чрез прилагане към досието, на покана за доброволно изпълнение на  публично държавно вземане, както следва:

Покана за доброволно изпълнение на публично държавно вземане, с адресат „ В и В ЕНЕРДЖИ” ООД  с.Ситово, с ЕИК 200780584,със седалище и адрес на управление: с.Ситово, община Ситово, област Силистренска, ул.”Светлина„ №12 , представлявано от Вилиян  Цанков Хаджиев и Зорница Христова Минчева, на длъжност Управители, по повод влязъл в сила  АУПДВ №  ПТР-1 от  11.12.2014г. на Директора на ОПУ-Силистра.

В случай на неявяване, до изтичането на 14-дневния срок от публикуване на съобщението на интернет страницата на АПИ,  покана  за доброволно изпълнение № ПТР-1 / 09.02.2015 г. , ще бъде приложена     към  преписката и същата ще се смята за редовно връчена.

 

Приложени документи:

ПоканаAPI-LOGO_NEW-mini.png

 

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ –СИЛИСТРА

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Днес, 09.02.2015 г., на основание чл.182, ал. 1 от ДОПК, във вр. с чл.32 от ДОПК, публикуваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура”, съобщение за връчване чрез прилагане към досието, на покана за доброволно изпълнение на  публично държавно вземане, както следва:

 

Покана за доброволно изпълнение на публично държавно вземане, с адресат   „ В и В ЕНЕРДЖИ” ООД  с.Ситово, с ЕИК 200780584,със седалище и адрес на управление: с.Ситово, община Ситово, област Силистренска, ул.”Светлина„ №12 , представлявано от Вилиян  Цанков Хаджиев и Зорница Христова Минчева, на длъжност Управители, по повод влязъл в сила  АУПДВ №  ПТР-2 от  11.12.2014г. на Директора на ОПУ-Силистра.

 

В случай на неявяване, до изтичането на 14-дневния срок от публикуване на съобщението на интернет страницата на АПИ,  покана  за доброволно изпълнение № ПТР-2 / 09.02.2015 г. , ще бъде приложена     към  преписката и същата ще се смята за редовно връчена.

 

 

Приложени документи:

Покана


API-LOGO_NEW-mini.png

 

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ –СИЛИСТРА

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Днес, 09.02.2015 г., на основание чл.182, ал. 1 от ДОПК, във вр. с чл.32 от ДОПК, публикуваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура”, съобщение за връчване чрез прилагане към досието, на покана за доброволно изпълнение на  публично държавно вземане, както следва:

 

Покана за доброволно изпълнение на публично държавно вземане, с адресат   „ В и В ЕНЕРДЖИ” ООД  с.Ситово, с ЕИК 200780584,със седалище и адрес на управление: с.Ситово, община Ситово, област Силистренска, ул.”Светлина„ №12 , представлявано от Вилиян  Цанков Хаджиев и Зорница Христова Минчева, на длъжност Управители, по повод влязъл в сила  АУПДВ №  ПТР-3 от  11.12.2014г. на Директора на ОПУ-Силистра.

 

В случай на неявяване, до изтичането на 14-дневния срок от публикуване на съобщението на интернет страницата на АПИ,  покана  за доброволно изпълнение № ПТР-3 / 09.02.2015 г. , ще бъде приложена     към  преписката и същата ще се смята за редовно връчена.

 

Приложени документи:

Покана


 

9.02.2015 г.