Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви януари - март 2015 г. » ОПУ Силистра - съобщения за издаване на актове за установяване на ПДВ на фирма „ВЕЛ”ЕООД

ОПУ Силистра - съобщения за издаване на актове за установяване на ПДВ на фирма „ВЕЛ”ЕООД

API-LOGO_NEW-mini.png

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-СИЛИСТРА

 СЪОБЩЕНИЕ

 

Днес, 23.01.2015 г., на основание чл.61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 166, ал. 2 от ДОПК оповестяваме на интернет страницата на Агенция „ Пътна инфраструктура” съобщение за издаден АУПДВ на фирма „ВЕЛ”ЕООД, гр. Силистра, с ЕИК 118558451, както следва:

АУПДВ № 4 от 11.12.2014 г. на Директора на ОПУ гр. Силистра, в размер на 1913.82 лв., от които 1609.61  лв.-главница и 304.21. лв. , лихва.

 

АУПДВ № 4 от 11.12.2014 г. е на разположение на заинтересованите страни в ОПУ гр. Силистра, ул.”Тутракан” №12, II-ри етаж, Деловодство, в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение.

 

Приложение: АУПДВ № 4 от 11.12.2014 г.
 

API-LOGO_NEW-mini.png

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-СИЛИСТРА

 СЪОБЩЕНИЕ

 

Днес, 23.01.2014 г., на основание чл.61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 166, ал. 2 от ДОПК оповестяваме на интернет страницата на Агенция „ Пътна инфраструктура” съобщение за издаден АУПДВ на фирма „ВЕЛ”ЕООД, гр. Силистра, с ЕИК 118558451, както следва:

АУПДВ № ПТР-5 от 11.12.2014 г. на Директора на ОПУ гр. Силистра, в размер на 1913.82 лв., от които 1609.61  лв.-главница и 304.21 лв. , лихва.

 

АУПДВ № ПТР-5 от 11.12.2014 г. е на разположение на заинтересованите страни в ОПУ гр. Силистра, ул.”Тутракан” №12, II-ри етаж, Деловодство, в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение.

 

Приложение: АУПДВ №ПТР-5 от 11.12.2014 г.

  

API-LOGO_NEW-mini.png

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-СИЛИСТРА

 СЪОБЩЕНИЕ

 

 Днес, 23.01.2015 г., на основание чл.61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 166, ал. 2 от ДОПК оповестяваме на интернет страницата на Агенция „ Пътна инфраструктура”, съобщение за издаден АУПДВ на фирма „ВЕЛ”ЕООД, гр. Силистра, с ЕИК 118558451, както следва:

АУПДВ №ПТР-6 от 11.12.2014 г. на Директора на ОПУ гр. Силистра, в размер на 14.94 лв., от които 11.54  лв.-главница и 3.40 лв. , лихва.

 

АУПДВ № ПТР-6 от 11.12.2014 г. е на разположение на заинтересованите страни в ОПУ гр. Силистра, ул.”Тутракан” №12, II-ри етаж, Деловодство, в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение.

 

Приложение: АУПДВ  ПТР-6 от 11.12.2014 г.API-LOGO_NEW-mini.png

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-СИЛИСТРА

 СЪОБЩЕНИЕ


Днес,23.01.2015 г., на основание чл.61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 166, ал. 2 от ДОПК оповестяваме на интернет страницата на Агенция „ Пътна инфраструктура” съобщение за издаден АУПДВ на фирма „ВЕЛ”ЕООД, гр. Силистра, с ЕИК 118558451, както следва:

АУПДВ № ПТР-7 от 11.12.2014 г. на Директора на ОПУ гр. Силистра, в размер на 14.94 лв., от които 11.54  лв.-главница и 3.40 лв. , лихва.

АУПДВ № ПТР-7 от 11.12.2014 г.  е на разположение на заинтересованите страни в ОПУ гр. Силистра, ул.”Тутракан” №12, II-ри етаж, Деловодство, в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение.

 

Приложение: АУПДВ № ПТР-7 от 11.12.2014 г. API-LOGO_NEW-mini.png

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-СИЛИСТРА

  СЪОБЩЕНИЕ


Днес, 23.01.2015 г., на основание чл.61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 166, ал. 2 от ДОПК оповестяваме на интернет страницата на Агенция „ Пътна инфраструктура” съобщение за издаден АУПДВ на фирма „ВЕЛ”ЕООД, гр. Силистра, с ЕИК 118558451, както следва:

АУПДВ № ПТР-8 от 11.12.2014 г. на Директора на ОПУ гр. Силистра, в размер на 16.79 лв., от които 12.86  лв.главница и 3.83 лв. , лихва.

АУПДВ № ПТР-8 от 11.12.2014 г.  е на разположение на заинтересованите страни в ОПУ гр. Силистра, ул.”Тутракан” №12, II-ри етаж, Деловодство, в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение.

 

 

Приложение: АУПДВ № ПТР-8 от 11.12.2014 г.  


 

API-LOGO_NEW-mini.png

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-СИЛИСТРА

 СЪОБЩЕНИЕ


Днес, 23.01.2015 г., на основание чл.61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 166, ал. 2 от ДОПК оповестяваме на интернет страницата на Агенция „ Пътна инфраструктура” съобщение за издаден АУПДВ на фирма „ВЕЛ”ЕООД, гр. Силистра, с ЕИК 118558451, както следва:

АУПДВ № ПТР-9 от 11.12.2014 г. на Директора на ОПУ гр. Силистра, в размер на 16.79 лв., от които 12.86  лв.главница и 3.83 лв. , лихва.

 

АУПДВ № ПТР-9 от 11.12.2014 г. е на разположение на заинтересованите страни в ОПУ гр. Силистра, ул.”Тутракан” №12, II-ри етаж, Деловодство, в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение.

 

 

Приложение: АУПДВ № ПТР-9 от 11.12.2014 г.


 

API-LOGO_NEW-mini.png

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-СИЛИСТРА

 СЪОБЩЕНИЕ


Днес, 23.01.2015 г., на основание чл.61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 166, ал. 2 от ДОПК оповестяваме на интернет страницата на Агенция „ Пътна инфраструктура” съобщение за издаден АУПДВ на фирма „ВЕЛ”ЕООД, гр. Силистра, с ЕИК 118558451, както следва:

АУПДВ № ПТР-10 от 11.12.2014 г. на Директора на ОПУ гр. Силистра, в размер на 16.79 лв., от които 12.86  лв.главница и 3.83 лв. , лихва.

АУПДВ № ПТР-10 от 11.12.2014г. е на разположение на заинтересованите страни в ОПУ гр. Силистра, ул.”Тутракан” №12, II-ри етаж, Деловодство, в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение.

 

 

Приложение:АУПДВ № ПТР-10 от 11.12.2014 г.


 

API-LOGO_NEW-mini.png

 

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-СИЛИСТРА

 СЪОБЩЕНИЕ

 

Днес, 23.01.2015 г., на основание чл.61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 166, ал. 2 от ДОПК оповестяваме на интернет страницата на Агенция „ Пътна инфраструктура” съобщение за издаден АУПДВ на фирма „ВЕЛ”ЕООД, гр. Силистра, с ЕИК 118558451, както следва:

АУПДВ № ПТР-11 от 11.12.2014 г. на Директора на ОПУ гр. Силистра, в размер на 16.79 лв., от които 12.86  лв.главница и 3.83 лв. , лихва.

АУПДВ № ПТР-11 от 11.12.2014г. е на разположение на заинтересованите страни в ОПУ гр. Силистра, ул.”Тутракан” №12, II-ри етаж, Деловодство, в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение.

 

 

Приложение: АУПДВ № ПТР-11 от 11.12.2014 г.


 

  API-LOGO_NEW-mini.png

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-СИЛИСТРА

 СЪОБЩЕНИЕ

 

Днес, 23.01.2015 г., на основание чл.61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 166, ал. 2 от ДОПК оповестяваме на интернет страницата на Агенция „ Пътна инфраструктура” съобщение за издаден АУПДВ на фирма „ВЕЛ”ЕООД, гр. Силистра, с ЕИК 118558451, както следва:

АУПДВ № ПТР-12 от 11.12.2014 г. на Директора на ОПУ гр. Силистра, в размер на 16.79 лв., от които 12.86  лв.главница и 3.83 лв. , лихва.

АУПДВ № ПТР-12 от 11.12.2014 г.  е на разположение на заинтересованите страни в ОПУ гр. Силистра, ул.”Тутракан” №12, II-ри етаж, Деловодство, в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение.

 

 

Приложение:АУПДВ № ПТР-12 от 11.12.2014 г. API-LOGO_NEW-mini.png

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-СИЛИСТРА

 СЪОБЩЕНИЕ

 

Днес, 23.01.2015 г., на основание чл.61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 166, ал. 2 от ДОПК оповестяваме на интернет страницата на Агенция „ Пътна инфраструктура” съобщение за издаден АУПДВ на фирма „ВЕЛ”ЕООД, гр. Силистра, с ЕИК 118558451, както следва:

АУПДВ № ПТР-13 от 11.12.2014 г. на Директора на ОПУ гр. Силистра, в размер на 722.20 лв., от които 606.43  лв.-главница и 115.77 лв. , лихва.

АУПДВ № ПТР-13 от 11.12.2014 г., е на разположение на заинтересованите страни в ОПУ гр. Силистра, ул.”Тутракан” №12, II-ри етаж, Деловодство, в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение.

 

Приложение: АУПДВ № ПТР-13 от 11.12.2014 г.API-LOGO_NEW-mini.png

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-СИЛИСТРА

 СЪОБЩЕНИЕ

 

Днес, 23.01.2015 г., на основание чл.61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 166, ал. 2 от ДОПК оповестяваме на интернет страницата на Агенция „ Пътна инфраструктура” съобщение за издаден АУПДВ на фирма „ВЕЛ”ЕООД, гр. Силистра, с ЕИК 118558451, както следва:

АУПДВ № ПТР-14 от 11.12.2014 г. на Директора на ОПУ гр. Силистра, в размер на 16.69 лв., от които 12.86  лв.главница и 3.83 лв. , лихва.

АУПДВ № ПТР-14 от 11.12.2014 г . е на разположение на заинтересованите страни, в ОПУ гр. Силистра, ул.”Тутракан” №12, II-ри етаж, Деловодство, в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение.

 

Приложение: АУПДВ № ПТР-14 от 11.12.2014 г.

 

 

23.01.2015 г.