Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви януари - март 2015 г. » ОПУ Силистра - съобщения за издаване на актове за установяване на ПДВ на фирма „ВиВ ЕНЕРЖИ”ООД, с.Ситово, община Ситово

ОПУ Силистра - съобщения за издаване на актове за установяване на ПДВ на фирма „ВиВ ЕНЕРЖИ”ООД, с.Ситово, община Ситово

API-LOGO_NEW-mini.png

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-СИЛИСТРА

 СЪОБЩЕНИЕ

 

 Днес, 23.01.2015 г., на основание чл.61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 166, ал. 2 от ДОПК оповестяваме на интернет страницата на Агенция „ Пътна инфраструктура” съобщение за издаден АУПДВ на фирма „ВиВ ЕНЕРЖИ”ООД, с.Ситово, община  Ситово, Силистренска област, с ЕИК200780584 , както следва:

АУПДВ № ПТР-1 / 11.12.2014 г. на Директора на ОПУ гр. Силистра, в размер на 28.73лв., от които 22.14 лв.главница и 6.59 лв. , лихва.

АУПДВ ПТР-1 / 11.12.2014 г.  е на разположение на заинтересованите страни в ОПУ гр. Силистра, ул.”Тутракан” №12, II-ри етаж, Деловодство, в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение.

 

Приложение: АУПДВ ПТР-1 / 11.12.2014 г.  


API-LOGO_NEW-mini.png

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-СИЛИСТРА

 СЪОБЩЕНИЕ

 

Днес, 23.01.2015 г., на основание чл.61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 166, ал. 2 от ДОПК оповестяваме на интернет страницата на Агенция „ Пътна инфраструктура” съобщение за издаден АУПДВ на фирма„ВиВ ЕНЕРЖИ”ООД, с.Ситово, община  Ситово, Силистренска област, с ЕИК200780584 , както следва:

АУПДВ № ПТР-2 / 11.12.2014 г. на Директора на ОПУ гр. Силистра, в размер на 49.73 лв., от които 38.32 лв.главница и 11.41 лв. , лихва.

АУПДВ № ПТР-2 / 11.12.2014 г.  е на разположение на заинтересованите страни в ОПУ гр. Силистра, ул.”Тутракан” №12, II-ри етаж, Деловодство, в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение.

 

Приложение: АУПДВ № ПТР-2 / 11.12.2014 г.


API-LOGO_NEW-mini.png

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-СИЛИСТРА

 СЪОБЩЕНИЕ

 

Днес, 23.01.2015 г., на основание чл.61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 166, ал. 2 от ДОПК оповестяваме на интернет страницата на Агенция „ Пътна инфраструктура” съобщение за издаден АУПДВ на фирма „ВиВ ЕНЕРЖИ”ООД, с.Ситово, община  Ситово, Силистренска област, с ЕИК200780584 , както следва:

АУПДВ № ПТР-3 / 11.12.2014 г. на Директора на ОПУ гр. Силистра, в размер на 77.37 лв., от които 59.62 лв.-главница и 17.75 лв. , лихва.

АУПДВ № ПТР-3 / 11.12.2014 г.  е на разположение на заинтересованите страни в ОПУ гр. Силистра, ул.”Тутракан” №12, II-ри етаж, Деловодство, в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение.

 

Приложение: АУПДВ № ПТР-3 / 11.12.2014 г.  
23.01.2015 г.