Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви януари - март 2015 г. » Заповед за определяне на наематели на недвижими имоти – частна държавна собственост, стопанисвани от Областните пътни управления след проведен публичен търг с тайно наддаване

Заповед за определяне на наематели на недвижими имоти – частна държавна собственост, стопанисвани от Областните пътни управления след проведен публичен търг с тайно наддаване