Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви октомври - декември 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на отчуждени имоти и части от имоти, засегнати от обект: „Реконструкция на електропровод 20kV извод Рогозиново с трансформаторен пост, пресичащ АМ „Марица“ при км 69+947“ в землището на гр. Харманли, че определените със Заповед РД-13-87/26.11.2015 г. на Областния управител на Хасково обезщетения са изплатени по сметка на Областна администрация Хасково

АПИ уведомява собствениците на отчуждени имоти и части от имоти, засегнати от обект: „Реконструкция на електропровод 20kV извод Рогозиново с трансформаторен пост, пресичащ АМ „Марица“ при км 69+947“ в землището на гр. Харманли, че определените със Заповед РД-13-87/26.11.2015 г. на Областния управител на Хасково обезщетения са изплатени по сметка на Областна администрация Хасково

API-LOGO_NEW-mini.png

  

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

        

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

            В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ уведомява собствениците на отчуждени имоти и части от имоти,  засегнати от обект: „Реконструкция на електропровод 20kV извод Рогозиново с трансформаторен пост, пресичащ АМ „Марица“ при км 69+947“ в землището на гр. Харманли, че определените със Заповед РД-13-87/26.11.2015 г. на Областния управител на Област Хасково обезщетения са изплатени по сметка на Областна администрация Хасково. На собствениците, за които заповедта е влязла в законна сила, съобщаваме, че Областна администрация Хасково стартира изплащане на определените парични обезщетения за всички засегнати от обекта имоти, за които собствениците докажат, че е налице влязъл в сила отчуждителен акт.

  

 

 

 

18.12.2015 г.