Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви октомври - декември 2015 г. » АПИ уведомява всички заинтересовани лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка въздействието върху околната среда и Доклад за оценка на степента на въздействие за обект: Модернизация на Път I-1 (E-79) „Видин - Враца“

АПИ уведомява всички заинтересовани лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка въздействието върху околната среда и Доклад за оценка на степента на въздействие за обект: Модернизация на Път I-1 (E-79) „Видин - Враца“

API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

 

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ /АПИ/, гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, на основание чл. 17, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС) и Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) за обект:

Модернизация на Път I-1 (E-79) „Видин - Враца“ в участъци:

Участък № 1: Път I-1 „Видин - Димово“ от км 3+757 до км 39+480

Участък № 2: Път I-1 „Димово - Бела - Ружинци“ от км 39+480 до км 61+750

Участък № 3: Път I-1 „Ружинци - Монтана“ от км 61+750 до км 102+060

           

Срещите ще се проведат както следва:

            1. В гр. Монтана: от 11.00 часа на 25.11.2015 г. в залата на общината;

            2. В с. Георги Дамяново:  от 14.00 часа на 25.11.2015 г. в залата на общината;

            3. В с. Ружинци: от 16.30 часа на 25.11.2015 г. в залата на общината;

            4. В гр. Видин: от 09.30 часа на 26.11.2015 г. в залата на общината;

            5. В гр. Грамада: от 13.00 часа на 26.11.2015 г. в залата на общината;

            6. В с. Макреш: от 16.00 часа на 26.11.2015 г. в залата на общината;

            7. В гр. Димово: от 11.00 часа на 27.11.2015 г.в залата на общината.


ДОВОС и ДОСВ са на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в администрацията на посочените общини, както и в сградата на АПИ – гр. София, бул. „Македония“ № 3, стая № 509.


Докладите са достъпни и на интернет страницата на АПИ (www.api.bg) в раздел „Нормативна база/Документи“.


Писмени становища могат да се представят в АПИ на адрес: гр. София, бул. „Македония“ № 3 и/или на срещите за обществено обсъждане.

 

Телефони за контакти от страна на възложителя: 02/9173 295; 02/952 19 93

 

 

 


22.10.2015 г.