Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви октомври - декември 2015 г. » ОПУ София - Съобщение за издадени заповеди за отнемане на разрешение за специално ползване на пътищата

ОПУ София - Съобщение за издадени заповеди за отнемане на разрешение за специално ползване на пътищата

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - С0ФИЯ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Днес, 06.11.2015 год. на основание чл.61,ал.З от АПК , оповестяваме на интернет страницата на Агенция « Пътна инфраструктура» съобщение за връчване чрез прилагане към досието съставени от Агенция «Пътна инфраструктура» : Заповед № РД-22-651/25.08.2015 год.; Заповед № РД-22-652/25.08.2015 год.; Заповед № РД-22-654/25.08.2015 год.; Заповед № РД-22-660/25.08.2015 год;Заповед № РД-22-662/25.08.2015 год. за отнемане на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения на фирма „РАДЕЯ" ЕООД, ЕИК 130527205, със седалище и адрес на управление: Община Велико Търново, село Пчелище.п.к.5048. ул. „Двадесет и първа" №1 .

В случай на неявяване на лицето до изтичане на 14-дневен срок от публикуването на съобщението на интернет страницата на Агенция "Пътна инфраструктура" заповедите за отнемане на разрешенията за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения ще бъдат приложени към преписките и ще се считат за редовно връчени.

инж. Михаил Рашков

 

 

приложени документи:


Заповеди за отнемане на разрешение за специално ползване на пътищата