Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви октомври - декември 2015 г. » ОПУ Търговище обявява търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост

ОПУ Търговище обявява търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост

NAPI-LOGO_MALKO.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – ТЪРГОВИЩЕ

 

О б я в я в а

Търг с явно наддаване

 

АПИ - Областно пътно управление –Търговище, на основание чл. 18 и  чл. 20, ал. 3  от Наредба № 7/ 14 ноември1997 г., както и на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, отразено в Протокол 12022/15 от 04.09.2015 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост обявява, че на

15.10.2015 г. от 13:00 ч.

в сградата на ОПУ – Търговище, ул. „Христо Ботев”№30  ще проведе търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - ЧДС, бракувани материали добити при ремонта и строителството на РПМ на ОПУ – Търговище с общо предполагаемо тегло 622,195 т, от които:

621,930 т желязни отпадъци /Колчета СПО ІІ употр.негодни, Пътни знаци желязо, Парапети предпазни ІІ употр.негодни, Шина водеща ІІ употр.негодни, Шина крайна ІІ употр.негодни/ при начална тръжна цена 333,33 лв/т без ДДС и

0,265 т алуминиеви отпадъци /Пътни знаци алуминий/,  при начална тръжна цена от 2066,67 лв/т без ДДС.

Общо – за 622,195 т метални отпадъци:

Начална тръжна цена –  207 855,60 лв без ДДС.

Депозит: 20 785,56 лв.

 

При необходимост, повторен търг ще се проведе  на 22.10.2015 г. от 13:00 ч   в сградата на ОПУ – Търговище, ул. „Христо Ботев”№30.

 

Тръжната документация се получава в ОПУ-Търговище, ул. „Христо Ботев” №30, ет. 2,  стая 11  срещу представен банков документ за преведена сума от 6.00 лв. с включено ДДС, по сметка на ОПУ – Търговище:

Обслужваща банка        ТБ ОББ АД клон Търговище

IBAN BG05UBBS80023106123207

BIC: UBBSBGSF

 

Срок на получаване на тръжната документация -  до 17:00 ч. на 13.10.2015 г., а при повторно провеждане на търга – до 17:00 ч. на 21.10.2015 г.

Срок на подаване на заявленията за участие в търга, придружени с необходимите документи – всеки работен ден от 02.10.2015 г. до 14.10.2015 гот  8:00 ч.  до 17:00 ч., а при повторно провеждане на търга заявленията за участие в търга, придружени с необходимите документи се приемат от 16.10.2015 г. до 21.10.2015 г. от  8:00 ч.  до 17:00ч. в Административната сграда на ОПУ – Търговище, гр. Търговище, ул. „Христо Ботев”№30 ет. 2, стая 12.

Депозитът се внася по сметка на ОПУ – Търговище :

Обслужваща банка:               ТБ ОББ АД клон Търговище

IBAN:                                     BG88UBBS80023300143538

BIC:                                        UBBSBGSF

Оглед на посочените вещи може да се извършва всеки работен ден до крайният срок за подаване на документите за участие от 8.00 до 17.00 часа срещу документ за закупена тръжна документация и заявка на телефон 0601/61073, 0601/62003, 0889147541.

 

 

 

01.10.2015 г.