Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви октомври - декември 2015 г. » Съобщение на ОПУ Сливен за издадени три броя актове за установяване на публично държавно вземане от Директора на ОПУ – Сливен на "МЕТАН ПЪТ СТРОЙ" ЕООД гр.Сливен

Съобщение на ОПУ Сливен за издадени три броя актове за установяване на публично държавно вземане от Директора на ОПУ – Сливен на "МЕТАН ПЪТ СТРОЙ" ЕООД гр.СливенAPI-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - СЛИВЕН 

 

 


 Днес, 01.10.2015г. на основание чл.61, ал.3 от АПК оповестяваме на интернет страницата на Агенция  “Пътна инфраструктура” 

съобщение за издадени три броя актове за установяване на публично държавно вземане от Директора на ОПУ – Сливен на  "МЕТАН ПЪТ СТРОЙ" ЕООД гр.Сливен, както следва:

 

Акт№2/ 28.08.2015 г.

Акт№3/ 28.08.2015 г.

Акт№4/ 28.08.2015 г.

 

 

 

1.10.2015 г.