Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви октомври - декември 2015 г. » Съобщение на ОПУ Сливен за издадени три броя покани за доброволно изпълнение на публично държавно вземане от Директора на ОПУ – Сливен на "МЕТАН ПЪТ СТРОЙ" ЕООД гр.Сливен

Съобщение на ОПУ Сливен за издадени три броя покани за доброволно изпълнение на публично държавно вземане от Директора на ОПУ – Сливен на "МЕТАН ПЪТ СТРОЙ" ЕООД гр.Сливен

API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - СЛИВЕН  Днес, 08.12.2015г. на основание чл.61, ал.3 от АПК оповестяваме на интернет страницата на Агенция  “Пътна инфраструктура”  съобщение за издадени три броя покани за доброволно изпълнение на публично държавно вземане от Директора на ОПУ – Сливен на  "МЕТАН ПЪТ СТРОЙ" ЕООД гр.Сливен, както следва:

 

 

Покана №53-00-435/ 13.11.2015г.

Покана №53-00-436/ 13.11.2015г.

Покана №53-00-437/ 13.11.2015г.8.12.2015 г.