Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви април 2015 г. » ОПУ Шумен обявява търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост

ОПУ Шумен обявява търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСКТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ШУМЕН


О б я в я в а

На основание чл. 5 от Наредба № 7/ 14 ноември 1997 г., както и на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, отразено в Протокол № 10827/2015 год. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост обявява, че на 07.05.2015 г. от  14:00 ч. в зала на 3 ет. в сградата на ОПУ – Шумен, пл. ”Оборище” № 2 ще проведе търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, бракувани автомобили 7 /седем/ броя - ГАЗ 53А, ЗИЛ 4504, Баркас В 1000, ЖУК А06, ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, АРО 10,4 на ОПУ – Шумен, с общо предполагаемо тегло 9 000 кг.

Повторен търг ще се проведе  на 14.05.2015 г. от 14:00 ч. в зала на 3 ет. в сградата на ОПУ – Шумен, пл.Оборище № 2.

Тръжната документация се получава в ОПУ-Шумен, пл. „Оборище” № 2, ет. 1,  стая 2  срещу представен банков документ за преведена сума от 12,00 лв. с включено ДДС, по сметка на ОПУ – Шумен

Обслужваща банка ТБ ОББ АД клон Шумен

IBAN BG93UBBS80023106099604

BIC UBBS BGSF

Срок на получаване на тръжната документация - до 12 ч. на 05.05.2015 г., а при повторно провеждане на търга – до  12 ч. на 13.05.2015 г.

Срок на получаване на заявленията за участие в търга, придружено с необходимите документи и оферти се приема до 17 ч. на 05.05.2015 г., а при повторно провеждане на търга 17 ч. на 13.05.2015 г. в Административната сграда на ОПУ – Шумен, гр. Шумен, пл.Оборище № 2, ет. 2, стая 5.

Депозитът се внася по сметка на ОПУ – Шумен:

Банка ОББ АД

IBAN BG27UBBS80023300125236

BIC UBBS BGSF

Оглед на посочените вещи може да се извършва всеки работен ден до крайният срок за подаване на документите за участие от 9.00 до 16.00 часа срещу документ за закупена тръжна документация.

За информация: 054/800 820; 0885115591


24.04.2015 г.