Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви май 2015 г. » ОПУ Бургас - съобщение за отнемане на разрешение за специално ползване на пътища

ОПУ Бургас - съобщение за отнемане на разрешение за специално ползване на пътища

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - БУРГАС


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 04.05.2015г. на основание чл.61, ал.3 от АПК  оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура” съобщение за издаването на административен акт - Заповед № РД-08-42/27.03.2015г. на Директора на Областно пътно управление-Бургас, с която на основание чл.26, ал.9 и чл.7, ал.1 от НСПП и  във връзка с доклад вх.№334/22.10.2014г. на ст.експерт ИРД- ОПУ-Бургас се отнема Разрешение № 73/11.07.2003г. изд. от Директора на Областно пътно управление-Бургас за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на ТКО «Бензиностанция и газостанция», ситуиран на път ІІІ-208 «Дъскотна -Айтос», км 92+008 ляво собственост на “ОРЕЛ 2001” ООД.


приложени документи:


ЗАПОВЕД

 

04.05.2015 г.