Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви май 2015 г. » ОПУ Бургас - уведомление за демонтиране на рекламно съоръжение

ОПУ Бургас - уведомление за демонтиране на рекламно съоръжение

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - "БУРГАС"

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Днес, 04.05.2015г. на основание чл.61, ал.3 от АПК 
оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура”
уведомление за извършен демонтаж на рекламно съоръжение.

приложени документи:


УВЕДОМЛЕНИЕ


04.05.2015 г.