Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви май 2015 г. » ОПУ Русе - съобщение за издаване на акт за установяване на ПДВ

ОПУ Русе - съобщение за издаване на акт за установяване на ПДВ

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - РУСЕ


СЪОБЩЕНИЕ


Днес, 28.05.2015г. на основание чл.61, ал.3 от АПК, във връзка с чл.166, ал.2 от ДОПК оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщение за издаването на АУПДВ № ПТР-12-21 от 29.04.2015г, издаден от Директора на ОПУ- Русе срещу фирма „ИНТЕРИОР 46“ ООД гр.Русе, ж.к „Дружба-3“, бл.5, вх.Б, ап.16

Можете да получите индивидуалния административен акт след удостоверяване на самоличността си и/или представяне на доказателства за упълномощаване в стая №1 /гише „ПТР“/ в административната сграда на Областно пътно управление Русе, ул. “Отец Паисий“ № 5, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.

Актът се счита връчен с постановяването на това съобщение на интернет страницата.

 

 

приложен документ:


АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПДВ

 

28.05.2015 г.