Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви юни - септември 2015 г. » АПИ обявява търг с явно наддаване по обособени позиции за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, представляващи орехи и плодове, придобити от бране на дървета, разположени в 12 области

АПИ обявява търг с явно наддаване по обособени позиции за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, представляващи орехи и плодове, придобити от бране на дървета, разположени в 12 области

API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ОБЯВЯВА

 

Търг с явно наддаване по обособени  позиции за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, представляващи орехи и плодове, добити чрез бране от дървета, разположени в 12 области на територията на Република България, както следва:Пореден № на алеята

 

Брой  дървета с плод

Начална тръжна цена

в лева, без вкл. ДДС

 

10% депозит от начална тръжна цена, в лева без вкл. ДДС

Обособена позиция 1 - Бургас

3058

24769,80

2476,98

Обособена позиция 2 – Велико Търново

850

10200,00

1020,00

Обособена позиция 3 – Варна

3302

26746,20

2674,62

Обособена позиция 4 – Добрич

1485

12028,50

1202,85

Обособена позиция 5 – Русе

1365

5409,00

540,90

Обособена позиция 6 – Силистра

2729

22104,70

2210,47

Обособена позиция 7 – Шумен

1926

9293,33

929,33

Обособена позиция 8 – Пазарджик

3281

2 601,50

260,15

Обособена позиция 9 – Търговище

711

3999,38

399,94

Обособена позиция 10 – Ямбол

729

5576,85

557,68

Обособена позиция 11 - Плевен

1716

13899,60

1389,96

Обособена позиция 12 – Кюстендил ябълки

491

2260,00

226,00

Обособена позиция 13 – Кюстендил круши

795

1934,17

193,41

Обособена позиция 14 – Кюстендил орехи

777

2104,17

210,41

 

Общ  брой: 23 215

Обща цена :

140 325.7 лв.

 

 

 

 

 

 

Начална тръжна цена на очакван добив от плодовете е определена по обособени позиции в тръжната документация.


Търгът ще се проведе на 14.08.2015 г. от 13:00 ч. в стая 702 ет. 7 на ЦА на АПИ.


Повторен търг – на 01.09.2015 г. от 13:00 ч. в стая 702, ет. 7 на ЦА на АПИ.


Тръжната документация се получава от деловодство на ЦА на АПИ или в деловодството на съответното Областно пътно управление, за която обособена позиция ще се участва, срещу представен банков документ за преведената сума от 10,00 лв. по сметка BG66BNBG96613100165901 , всеки работен ден до 17:00 ч. на 13.08.2015 г., а при повторно провеждане – до 17:00 ч. на 31.08.2015 г.


Оглед на насажденията, предмет на търга – всеки работен ден до деня, предхождащ търга, след предварителна заявка.

 

За информация: Данаил Найденов, 02 / 9173 - 403


Заповед за провеждане на търг с явно наддаване - РД-11-916/ 05.08.2015 г.


07.08.2015 г.